Yapıtları

Benim Atatürküm
(Arka kapaktan)

     Sevgili çocuklar, Mustafa Kemal, sizin gibi bir çocuktu. Güç koşullarda okuyup önce asker oldu. Gençliğinde ülkesini düşünmeye başladı. Çok okuyordu. Okuyup bilgisi arttıkça düşü, düşüncesi de büyüyordu. Ülke büyük sıkıntılar içindeydi; halk yoksul ve umutsuzdu. Çoğunuz onu, Kurtuluş Savaşını kazanan, devrimci bir asker olarak tanıyorsunuz.
     Bu kitapta gerçek Mustafa Kemal'le buluşacaksınız. Gülen, ağlayan, zeybek oynayan, dans eden... Hep halkı düşünen, doğaya tutkun Mustafa Kemal'i göreceksiniz. Düşünceleri, sevinci, coşkusu yaşamına yansıyan bir aydın o. Bilgisiz, sanatsız insan olunmayacağını kanıtlamış bir devrimci.
     Bu kitapta belki daha önce hiç görmediğiniz fotoğrafları var. Onu daha iyi tanıyınca... Anlayınca... Biliyoruz, siz de "Benim Atatürküm!" diyeceksiniz.
* * *
Yazar Mavisel Yener'in "Türkçenin Renkleri"ndeki tanıtım yazısı için tıklayınız.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Uğur Olsun!
Bir Devrimcinin Öyküsü
(Arka kapaktan)
     Uğur Mumcu, gencecik bir gazeteciyken laik cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’le ve Türk Devrimiyle hesaplaşma günlerinin yaklaştığını görmüştü. Hak ve özgürlükleri budayan hukuksuzlukları, yolsuzlukları belgeliyordu. Baskıya, yasaklara, ülkenin sol damarını kurutacak, yurttaşların dinsel ve ırksal farklılıklarını kaşıyacak hukuk dışı uygulamalara yüksek sesle tepki veriyordu. Tutuklanmış, yaşamını tehlikeye atarak terörsüz özgürlük için savaşım vermişti.
     Pek çoğumuz dün yaşananları belleğimize gömdük. Uğur Mumcu’nun deyişiyle Türkiye’yi “petrol bekçisi” olarak görenlerin bozduğu “Yurtta barış, dünyada barış” ilkemizi; terörü ve kaynaklarını; ölümler ve baskılarla artan aydın kıyımını; cumhuriyet yurttaşlarının ayrıştırılmasını; sınıf farkının nasıl derinleştiğini… Eğitimin nasıl dinselleştirildiğini; üniversitenin nasıl susturulduğunu; yoksulluğun, yolsuzlukların nasıl boyutlandığını… Atatürk’le ve Türk Devrimiyle nasıl bilgisizce ve ahlaksızca hesaplaşıldığını belgeleriyle halka anlatan Uğur Mumcu’yu unutmadık.
     Bu yapıt yalnız Uğur Mumcu’nun değil, onun doğduğu 1940’lı yıllardan acımasızca öldürüldüğü 1993’e dek Türkiye’nin de yaşamöyküsü sayılabilir. Toplumsal belleğin iktidar baskılarıyla zayıflatıldığı bir ülkede, özellikle gençlere olan borcumuzun binde birini bile ödememiş sayılırız; onların ağır yara almış bir ülkeye doğmasında payımız var. Örgütlenmeyi karşıdevrimcilere öğrettik, geri çekildik; cumhuriyetin değerlerine kimsenin dokunamayacağına inandık; usla, bilimle çelişen uygulamalara salt özgürlük penceresinden baktık; yanıldık. Perde açıldı; dincisi, ırkçısıyla karşıdevrim oyuncuları sahnede… Karanlık bir sürece saplandığımız günlerde Uğur Mumcuları çok arıyoruz; ama umut tükenmez.      Umut hep var; 2013 yazında Gezi Direnişiyle ayaklanan gençler, belleklere çöreklenen tozu silip umudu ayaklandırdı. “Korkmadan öldük ey halkım, unutma bizi” diyen ve bombayla öldürülen Uğur Mumcu’nun, adalet ve demokrasi için canını veren bütün gençlerin, bütün aydınların “mezarlarında bir gün güller” açacak! Umut hep var!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Bahtabakan
(Arka kapaktan)
     Kimi kez kitaplarla filmler,
    “Burada anlatılanların gerçek kişi ve kurumlarla uzak yakın ilgisi yoktur” diye başlar.
     Bu romandaki kişi ve kurumların gerçekle ilgisi var mı, yok mu?     Buna okur karar verecek.
     Gerçek aydınların kendilerini sorgulamaları gereken dönemlerde suskun kalması… Suskun kalmayanın başına kirli, kara çoraplar örülmesi… Kadınlarla çocukların aşağılık yalanlarla kandırılıp kullanılması… Karadüzen davaları için, herkese batabilecek sivri mi sivri ortaçağ mahkemeleri kurulması… Koskoca bir ülkeyi, sonu karanlık bir yola sürüklemek… Olağanüstü güzellikler barındıran bir coğrafyanın insanlarını birbirine, kendi gerçeğine, tüm değerlerine yabancılaştırmak…
     Yalanlar üzerine kurulu düzeni korumak; inancı, siyasal çıkar için kullanmak insanı nasıl bahtabakanlaştırır? Bu roman, bugüne ayna tutuyor.
     Edebiyatın işlevlerinden biri yaşananları duymak, görmek, unutturmamaksa Sevgi Özel’in yaptığı bu…

     Bahtabakan, halkın bukalemuna verdiği ad… Sonradan sürüngenleşmek çok acı…
     Bu roman bunu sorguluyor…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Barış Takımı


     Değerli Yazar İbrahim Dizman'la birlikte çocuklar için yazdık.
    Çocuklarımıza yalanlar, yanlışlar bilgi diye veriliyor; çocuklarımız Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının niçin yapıldığını, devrimlerin amacını ve özünü öğrenemiyor...
     Bu kitaplar yalnız çocuklar için değil; ana babalara, öğretmenlere de sesleniyor!


         
       Barış Takımı 1:
      Çanakkale'den
    Gelibolu'ya Geçiyor
       Barış Takımı 2:
      Çanakkale'den
    Anadolu'ya Yürüyor
       Barış Takımı 3:
    Atatürk'le Buluşuyor
   


          
        Barış Takımı 4:
      Devrimlere Koşuyor
        Barış Takımı 5:
Türk Devrimini Öğreniyor

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gümüşana
(Arka kapaktan)
     Gümüşana, umutları, umutsuzlukları, sevinçleri, üzüntüleri, evleri, kılık kıyafetleri birbirine çok benzeyen kadınların yaşadıklarından alınan kesitlerle yeniden doğan bir kadın... Köyden kasabaya, kasabadan kente göçen, köylü kalamayan, kentli de olamayan kadınlardan biri...
     Sevgi Özel bu romanda gecekondulara sıkışan yaşamları, daha çok da kadınların yaşadıklarını irdeliyor. Roman, cumhuriyetin ilk yıllarında köylere dek uzanan değişim rüzgârlarını; kılık kıyafetleri, yaşama biçimleri yenileşen insanları; değişim rüzgârlarının yön değiştirmesiyle tüm kazanımların tersyüz olmasını; bir dönem toplumsal yaşamın önemli bir fotoğrafı olan kasabaları ve gecekondularla yeniden köylülüğe dönüşü gözler önüne seriyor.
     Köylülük duygusundan sıyrılamamanın verdiği eziklik, aşkı ve cinselliği sınırlayan, töre sanılan yanılgılar, geçim derdi, eğitimsizlik, türlü çelişkiler, Gümüşanaların peşini hiç bırakmıyor.
     Gümüşana'nın bir benzerini, bugün de bir gecekondu bahçesinde köyünü özlerken bulabilirsiniz.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Dil Kitapları
 • Türkiye Türkçesinde Sözcük Türleri,(Doğan Aksan yönetiminde ortak yapıt), TDK, 1. baskı 1976; 2.baskı 1983, Papatya Yayıncılık, 2003 (3. baskı).
 • Türkiye Türkçesinde Sözcük Türetme ve Bileştirme, TDK Yayını, 1977.
 • Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi (D. Aksan yönetiminde ortak yapıt), TDK, 1978.
 • Türkiye Türkçesinin Sözdizimi (N. Atabay-A. Çam ile, TDK, 1.baskı, 1981), Papatya Yayıncılık, 2003 (2. baskı).
 • Atatürk'ün Türk Dil Kurumu ve Sonrası (H. Özen-A. Püsküllüoğlu ile), Bilgi Yayınevi, 1986.
 • Afili Mavallar, Ümit Yayıncılık, 1993. 
 • Dil Kiri El Kiri, Bilgi Yayınevi, 2000 (2. baskı).
 • Dilimde Tüy Bitti, Çınar Yayıncılık, 2006. 
 • Dilleri Uzun, Cumhuriyet Kitapları, 2009 (2. baskı).
 • 75. Yılda Türkçenin ve Dil Devriminin Öyküsü (Ş.Turan ile), Dil Derneği, 2007.
 • İktidar Benim Ne İstersem Söylerim!, Cumhuriyet Kitapları, 2008.
 • Türkçenin Renkleri, Cumhuriyet Kitapları, 2008 (2. baskı).
Yaşamöyküsü/Mektuplar
 • Ahmet Cevat Emre, (TDK belgeliğinde) 1982. 
 • Besim Atalay, TDK, 1983.
 • Baba İnönü'den Erdal İnönü'ye Mektuplar, Bilgi Yayınevi, 1988.
 • Uğur Mumcu'dan um:ag'a Unutmadık, um:ag, 2000.
Öyküler
 • Devrimciler Âşık Olamaz(dı), Ümit Yayıncılık, 1994 (2. baskı).
 • Aşk Bir Boncuktur, Ümit Yayıncılık, 1995 (2. baskı).
 • Direncin Kuşları, Ümit Yayıncılık, 1996.
 • Bir Yanım Bahar Bir Yanım Kış, Ümit Yayıncılık, 1997.
 • Bir Bulut Ayağıma Dolandı, Bilgi Yayınevi, 1999.
 • Aptal Dünya, Bilgi Yayınevi, 2002.
 Romanlar
 • Uğur Olsun/ Bir Devrimcinin Öyküsü, Bilgi Yayınevi, 2003 (3. baskı).
 • Yıldızlar mı Suçluydu?, Çınar Yayınları, 2006.
 • Gümüşana, Cumhuriyet Kitapları,2009.
 • Bahtabakan, Cumhuriyet Kitapları, 2013.
Çocuk Kitapları
 • Barış Takımı (1), Çanakkale’den Gelibolu’ya Geçiyor (İ. Dizman ile), Cumhuriyet Kitapları, 2011.
 • Barış Takımı (2), Çanakkale’den Anadolu’ya Yürüyor (İ. Dizman ile), Cumhuriyet Kitapları, 2011.
 • Barış Takımı (3), Atatürk’le Buluşuyor (İ. Dizman ile), Cumhuriyet Kitapları, 2011.
 • Barış Takımı (4), Devrimlere Koşuyor (İ. Dizman ile), Cumhuriyet Kitapları, 2011.
 • Barış Takımı (5), Türk Devrimini Öğreniyor (İ. Dizman ile), Cumhuriyet Kitapları, 2011.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder